Fysioterapia

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapiaa hyödynnetään mm. sairauksien, vammojen, kipujen ja toimintahäiriöiden hoidossa, ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa sekä terveyden edistämisessä.

Fysioterapian avulla voidaan ylläpitää, palauttaa ja edistää asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä, osallistumista, aktiivisuutta ja elämänlaatua.

Menetelmiä, joita fysioterapiassa hyödynnetään, ovat mm. ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälineiden käyttö.

Hyvä fysioterapeutti osaa huomioida niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät ja toteuttaa työtään fysioterapeuttina asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen.

Fysioterapiassa tuetaan asiakkaan omaa aktiivista roolia osana kuntoutusta ja pyritään löytämään asiakkaalle mahdollisuuksia ja keinoja itse vaikuttaa omaan terveyteen ja toimintakykyyn.


Tavallisimpia syitä fysioterapeutin vastaanotolle hakeutumiseen ovat:


> Niskahartiaseudun kivut

> Olkapään kipu tai vamma

> Selkäkipu

> Huimaus tai päänsärky

> Muut tuki- ja liikuntaelimistön vammat tai sairaudet

> Neurologiset sairaudet, kuten esimerkiksi parkinsonin tauti, aivoverenkiertohäiriöt, MS-tauti tai CP-vamma

> Leikkauksen jälkeinen kuntoutus

Näiden lisäksi fysioterapiasta on hyötyä urheilun tukena, raskausaikana ja raskauden jälkeen, kuormituksen säätelyn tai palautumisen haasteissa

ja leikkauksiin tai toimenpiteisiin valmistautuessa. Myös lapset ja nuoret ovat tervetulleita vastaanotolle. Fysioterapiaa voidaan käyttää myös kiputilojen ja toimintahäiriöiden sekä vammojen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Fysioterapia sisältää tutkimista ja arviointia tilanteen kartoittamiseksi. Tähän sisältyy yleensä haastattelua, nivelten liikeratojen testaamista, lihasvoiman testaamista ja spesifejä testejä.

Fysioterapian toteutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa tutkimusten tulosten pohjalta. Fysioterapiassa menetelminä käytetään ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista käsittelyä, kuten hierontaa tai faskiakäsittelyä, ja fysikaalista hoitoa, kuten kylmä- ja lämpöhoitoa tai TNS-hoitoa. Urheilu- tai kinesioteippausta voidaan käyttää tarvittaessa. Lääkärin lähetteellä fysioterapiasta saa kela-korvauksen, mutta vastaanotolle voi tulla myös ilman lähetettä.

Valitse fysioterapiavastaanoton pituus tilanteesi mukaan. Ensimmäiselle käynnille on yleensä tarpeen varata pidempi aika (60min tai 90min), sillä se sisältää enemmän tutkimista. Tarvittaessa voit pyytää neuvoa sopivan keston valitsemiseksi.