Fysioterapiaa Tampereella

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapiaa hyödynnetään mm. sairauksien, vammojen, kipujen ja toimintahäiriöiden hoidossa, ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa sekä terveyden edistämisessä.

Fysioterapian avulla voidaan ylläpitää, palauttaa ja edistää asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä, osallistumista, aktiivisuutta ja elämänlaatua.

Menetelmiä, joita fysioterapiassa hyödynnetään, ovat mm. ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälineiden käyttö.

Hyvä fysioterapeutti osaa huomioida niin fyysiset, psyykkiset kuin sosiaalisetkin tekijät ja toteuttaa työtään fysioterapeuttina asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen.

Fysioterapiassa tuetaan asiakkaan omaa aktiivista roolia osana kuntoutusta ja pyritään löytämään asiakkaalle mahdollisuuksia ja keinoja itse vaikuttaa omaan terveyteen ja toimintakykyyn.